Meiega õnnestub alati. Leiame ja realiseerime tellijale sobivaima lahenduse.

Teenused

Meie meeskond

Meeskond koosneb võimekatest spetsialistidest, mida näitavad ka meie referentsid ja kogemus. Oleme orienteeritud tellija jaoks vajalikule lõpptulemusele. Meie tellija ei vaja poolikuid lahendusi.

Võta ühendust

Kogemus

Omame meeskonna kogemust, mida ei pea häbenema. Meie tellija on rahul ja tema ootused on täidetud. Oleme tema jaoks olemas ka tulevikus.

Loe lähemalt

Tehnosüsteemide projekt ja paigaldus

kyte
KÜTE

veevarustus
VEEVARUSTUS

ventilatsioon
VENTILATSIOON

jahutus
JAHUTUS

kanalisatsioon
KANALISATSIOON

valistrassid
VÄLISTRASSID

Hoone tehnosüsteemid on hoones vajaliku sisekliima saavutamiseks määrava tähtsusega. Nende projekteerimine ja rajamine nõuab seadusandluse, normide, materjalide ja töövahendite filigraanset tundmist ja kogemust. Seda ei olnud lihtne saavutada, kuid see oli võimalik.

Tellijale vajaliku lõppeesmärgi saavutamiseks on meil olemas kogu vajalik tehnika ja oskused erinevateks lõpplahenduse vaheetappideks

  • aitame enne tehnosüsteemide projekteerimist leida tellijal/arhitektil vajalikud TEHNOŠAHTIDE, TEHNOKORIDORIDE JA TEHNORUUMIDE VAJADUSED  
  • arvutame dünaamilisel meetodil hoone ENERGIAKAOD ning anname soovitusi nende vähendamiseks. Kasutame selleks valideeritud programmkeskkonda IDAICE  
  • tõendame vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele vastavalt seadusandlusele ja väljastame ning kanname registrisse ENERGIAMÄRGISe 
  •  PROJEKTid valmivad 3-D MUDELis , mis vastab hoonete  BIM mudelprojekteerimise standarditele  ning võimaldab vead ellimineerida enne ehituse algust Programmkeskkonnaks on MAGICAD 
  • teostame tehnosüsteemide EHITUSe 
  •  KONTROLLIME JA LOGIME andmeid süsteemide käivitamisel ning garantiiperioodil

Olemasolevatele hoonetele pakume lisaks:

  •  ENERGIAAUDIT dünaamilisel ja staatilisel meetodil, vastavalt kehtivatele nõuetele ja õigusaktidele
  • TERMOGRAAFIA vastavalt standardile või tellija erisoovidele
  •  tehnosüsteemide PUHASTUS JA LÄBIPESU . Omame unikaalset ventilatsioonitorustiku puhastuse aparatuuri

Juhul, kui töid teostab teine partner, saame aidata kaasa OMANIKUJÄRELEVALVE teenuse pakkumisega. Sellega on tagatud, et tellija saab seda, mida ta tellis. Vead saavad õigeaegselt avastatud ja parandatud ning töö saab korrektselt dokumenteeritud

Võta meiega ühendust

Saada meile kiri enda soovide või küsimustega ning vastame teile esimesel võimalusel.

*
*